Hvad siger færdselsloven om el-scootere

Det er faktisk rigtig nemt, at finde ud af hvor du må køre med din el-scootere

Ved hastigheder 0-6 km/t betragtes brugere af el-scootere som fodgængere. Du må køre på fortove,  gågader og i indkøbscentre m.v.

Det fremgår af færdselsloven § 10 stk. 1:
”Gående skal benytte fortov, gangsti eller rabat, dog ikke midterrabat. Cykelsti eller kørebane må kun benyttes, såfremt der ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat”.

Ved hastigheder 6-15 km/t betragtes brugere af el-scootere som cyklister.
Du skal køre på cykelsti eller i vejside. Der skal anvendes lys i lygtetændingsperioden.

Det fremgår indirekte af færdselsloven § 14 stk. 1:
 Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art.

El scooter HS 520
El scooter TSN HS 520
El scooter HS 828
El scooter TSN HS 828
Administrator
Ingen kommentarer
Posted in:
Guides
All search results