Forbrugsgode

Hvornår har man ret til en el-scooter?

Forbrugsgode eller???

Hjælpemiddel, et forbrugsgode eller privat anskaffelse?
At skelne mellem, om en el-scooter skal tildeles som hjælpemiddel eller som forbrugsgode med egenbetaling kan være svært, og i mange tilfælde kommer det an på kommunens vurdering af den enkeltes tilstand.

Hvad kan en el-scooter gøre godt for?
En el-scooter er egentlig et elektronisk køretøj, som med enten 3 eller 4 hjul kan være en hjælp til folk med gangproblemer.

En el-scooter giver bevægelsesfrihed og er især brugt af ældre mennesker, som bruger elscooteren til at komme nemmere rundt.

For nogle er en el-scooter en nødvendighed for at kunne begå sig på gaden, mens det for andre er et hjælpemiddel til at få mere livsglæde.

Det betyder, at det for nogle er muligt at få tilkendt fuld bevilling til en el-scooter af kommunen, mens elscooteren for andre er noget, de selv må anskaffe.

Hvem har ret til en el-scooter?
Alle mennesker, som er over 18 år, kan lovligt købe en el-scooter, men hvis man skal have betalt en del af eller hele scooteren af kommunen, må man opfylde bestemte krav, som stammer fra Servicelovens §112 og §113. Kommunen yder efter paragraf §112 såkaldte ”hjælpemidler”, mens de efter §113 yder ”forbrugsgoder”.
Forskellen på de to er, at kommunen med et ”hjælpemiddel” er forpligtet til at dække de fulde omkostninger ved både køb, reparationer og service, mens de med ”et forbrugsgode” blot er forpligtet til at dække 50% af købet på en el-scooter og ikke andet.
Det kan derfor være af stor betydning rent økonomisk, om kommunen vurderer den enkelte til det ene eller det andet.
For at finde ud af, om du eller en bekendt har ret til hel eller delvis betaling af el-scooteren, skal du sende en en ansøgning til kommunen.

Hvordan søger man om bevilling til køb?
Hvis du ønsker at søge om bevilling til køb af en el-scooter må du regne med, at det tager tid – processen kan tage lige fra et par dage til flere måneder.
Til start skal du sende en ansøgning om bevilling sendes til kommunen, og denne vil ud fra egne regler og procedurer afgøre, om den enkelte er berettiget til hel, delvis eller ingen bevilling.
Du har mulighed for at få svar på, om kommunen bidrager økonomisk til, at du kan få tilpasset el-scooteren.

Kvaliteten af scooteren er afgørende
Det er altafgørende, at el-scooteren hjælper dig eller andre på den mest optimale måde, da en el-scooter er en omkostning, som gerne skulle vise sig i et forbedret liv.
For at være sikker på, at en el-scooter fungerer bedst muligt, kan du fra start sikre dig, at den el-scooter, som købes, er af høj kvalitet og fra et autoriseret firma, som gennem erfaring kan vejlede og rådgive dig.
Tæt ved Næstved ligger Top Scooter Nordic som kan tilbyde dig el-scootere i en god kvalitet som kan henvise dig til en af deres forhandlere.
Ved at vælge et sådant firma, vil du med sikkerhed kunne spare tid på købet af din el-scooter, og du vil desuden – hvis du ikke er berettiget til en el-scooter som hjælpemiddel – kunne spare penge.

El scooter HS 828
El scooter HS 828
El scooter HS 520
El scooter HS 520
El scooter HS 928
El scooter HS 928
Administrator
Ingen kommentarer
Posted in:
Guides
All search results