Reklamation

Er du privatkunde, er alle varer dækket af 2 års reklamationsret.

For erhvervskunder er reklamationsretten 12 måneder.

Undersøg varer straks ved modtagelsen for at få dækket eventuelle transportskader. Hvis der ikke er tid til at få varerne kontrolleret imens chaufføren er tilstede, så noter på fragtbrev / fragtkvitteringen, at varerne modtages med forbehold for transportskade. På denne måde vil det være muligt at få beskadigede varer godtgjort af transportfirmaet, alternativt hvis der intet noteres på fragtbrev er det ikke muligt at få godtgørelse herfor. Top Scooter Nordic dækker ikke skader, der er sket efter, at varerne er udleveret fra vores lager til transportøren.

Du er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af, at det leverede antal varer svarer til din bestilling, samt undersøge varerne for eventuelle mangler. Er en vare beskadiget ved ankomst, eller er der ikke leveret den korrekte mængde, skal du STRAKS reklamere til os på mail@topproducts.dk, hvorefter vi vil afhjælpe fejlen så hurtigt som muligt. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

Send venligst ikke varer retur uden foregående aftale. I de fleste tilfælde skal varerne returneres direkte til Top Scooter Nordic, så det kan være forbundet med yderligere fragtomkostninger for dig som kunde, hvis Top Scooter Nordic efterfølgende skal videresende dine returvarer til centrallageret.

Du skal reklamere med det samme, du har opdaget manglen ved varen. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Top Scooter Nordic forbeholder sig ret til at vælge om varen skal krediteres eller ombyttes.

Bemærk at vi ikke modtager varer sendt ufranco, pr. efterkrav, som postpakke uden omdeling eller til GLS pakkeshops.

Udebliver dine varer, er du forpligtet til at reklamere indenfor 1 måned, så vi kan få varerne efterlyst hos transportfirmaet. Reklameres der ikke rettidigt, må du anse varerne for tabt, og du kan ikke opnå kompensation for tabet.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse.

Kontakt os på følgende mailadresse, og beskriv hvad problemet er så detaljeret som muligt: mail@topproducts.dk

All search results